Suherman

Suherman

Jaringan_Akses.pdf

Sistem_Telepon.pdf

     
     
Nama/Name  : Suherman
NIP/ID Number  : 197802022003121001
Gelar/Title  : ST. (USU), M.Comp. (RMIT, Australia), Ph.D (DMU, UK)
Jabatan/Position :  Lektor / Lecturer
 Email  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

suherman@usu.ac.id

 Research Interest  Communication Protocols
     Communication Network
     Applied Communication System
 Mata Kuliah/Subject :  JaringanKomunikasi, download
    1. Pendahuluan.pdf
    2. Sistem_Telepon.pdf
    3. Jaringan_Akses.pdf
    3. Perencanaan_Jaringan_Kabel.pdf
    3. Teknologi_Jaringan_Akses.pdf
    4. Suplementary_Digital_Switching.pdf
    4. Suplementary_StepbyStep_Switching_Design.pdf
    4. Teknik_Switching.pdf
5. Teknik_Trunking.pdf
    5. Teknik_Trunking2.pdf
    6. Teknik_Signaling.pdf
    7. Bab 6,7,8,9_Jaringan_Telkom.txt
    -. UAS.pdf
    -. UTS.pdf
    KapitaSelekta, download
    Kapita_Selekta_Adaptive_Modulation_and_Coding.pdf
Paper_AMC.pdf
    Dasar Telekomunikasi, download
    Pertemuan1.pdf
    Dasar Elektronika, download
     
    Basic.pdf
    Elektronika_Dasar__Dioda_dan_Rangkaiannya.pdf
    BJT.pdf
    PA.pdf
    JaringanKomputer, download
    Broadband_Coding_Modulasi.pdf, Data_transmission.pdf
    Transport_Layer_Protocol_darft.pdf
modul_ns2.zip
Curriculum Vitae  : Download

 

 

Other Links

Logo USU  Logo USU

Link Admin

previewLink Admin Mahasiswa      previewLink Admin Alumni